Макет фотоальбома 4 класс

Макет фотоальбома 4 класс

№ 451

Макет фотоальбома 4 класс

3 psd: обложка и 2 разворота.

Формат 20 см. х 20 см. по размерам «Фабрика фотокниги». Лайфлат.

Цена № 451: 700 руб.

Макет фотоальбома 4 класс Макет фотоальбома 4 класс Макет фотоальбома 4 класс Макет фотоальбома 4 класс